BARI BETAAB SI GARHI HAI TERE WASAL KI SHAB

BARI BETAAB SI GARHI HAI TERE WASAL KI SHAB

NAIN SE NAIN JO LARHI HAI TERE WASAL KI SHABPALKHAIN JAPKANE KI MUHLAT BHI NAHIN DI TUM NE

JAANE KIS TARAH SE GUZRI HAI TERE WASAL KI SHAB

No comments:

Post a Comment